założenia do programu ramowego I edycji managment DAY

Konferencja "MANAGEMENT DAY - rozwój osobisty i przedsiębiorczość" jest pierwszym wydarzeniem z cyklu konferencji, które Fundacja planuje realizować w przyszłości, a zarazem jak do tej pory największych wydarzeniem dotyczącym rozwoju osobistego i przedsiębiorczości, które odbędzie się w Naszym Mieście. Konferencja rozpocznie się wystąpieniem inauguracyjnym, które wygłosi Honorowy Ambasador Powiatu Kwidzyńskiego - Pan Marek Krzykowski. W następnych wystąpieniach wygłoszone zostaną prelekcje gości specjalnych, praktyków biznesu. Konferencja zakończy się krótkim podsumowaniem i podziękowaniem wszystkim partnerom, w tym również szkołom. Planujemy, że rezultatem prelekcji będzie zainteresowanie młodych osób rozwojem osobistym i nowymi kierunkami rozwijania swoich karier w zakresie zarządzania. Naszym celem głównym jest pokazanie, że świat sprzyja osobom, które chcą się rozwijać i być aktywnym na rynku zawodowym.