" Zrobienie pierwszego kroku jest tym, co odróżnia zwycięzców od przegranych. "


Brian Tracy

Cześć,

chcielibyśmy zaprezentować Wam różne pojęcia związane z rozwojem osobistym, przedsiębiorczością, a przede wszystkim to czym są kompetencje zawodowe i czym różnią się od kwalifikacji zawodowych. Na pozór wydają się być tożsamymi pojęciami, ale różnice często bywają zaskakujące. Chcielibyśmy, aby świadomość młodych osób na temat tych różnic była jak największa i mobilizująca do rozwoju swoich kompetencji.

Czym z definicji są kompetencje?Kompetencje to wiedza, umiejętności i sposób komunikowania się z innymi. Są to indywidualne zdolności, predyspozycje psychologiczne, społeczne i poznawcze. Często w parze ze słowem „kompetencje” występuje słowo „miękkie”. Kompetencje miękkie są definiowane jako zdolności interpersonalne dyktowane predyspozycjami osobowościowymi.


Czym z definicji jest wiedza?
Wiedza to wiadomości zdobyte w procesie uczenia się lub wykonywania doświadczeń.
Czym z definicji są kwalifikacje?Kwalifikacje to ekspercka znajomość tematu, wykształcenie, wiedza i praktyka w danej dziedzinie uprawniająca do wykonywania zawodu. Kwalifikacje często mają wymiar formalny: dyplom ukończenia szkoły, zdania matury, zdobycia zawodów, ukończenia szkoleń, potwierdzeni stażu i inne certyfikaty. Kwalifikacje łatwo jest porównywać.Czym z definicji są umiejętności?
Umiejętności to praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś, zdolność do wykonywania czegoś.