STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI I PARTNERSTWA FUNDACJI

Działalność fundacji to skomplikowany proces – zarządzanie projektami to zadania z zakresu m.in. obsługi formalnoprawnej fundacji, księgowości, partnerów i planowanie eventów od strony technicznej, technologicznej, merytorycznej i logistycznej. Liczba godzin spotkań, samodzielnej pracy, planowania i organizowania, wysyłania listów i maili jest ogromna. W dużej mierze skupia się na pozyskaniu partnerów, którzy mogą wspólnie z koordynatorami fundacji stworzyć praktyczne rozwiązania.

W pierwszym roku projektowym, przyświecają nam cele podjęcia współpracy ze strategicznymi dla rozwoju Przedsiębiorczego Kwidzyna partnerami. Aktualnie wypracowujemy wspólną więź z poniższymi partnerami:

DARCZYŃCY

Darczyńcy w naszej koncepcji pełnią rolę bardzo ważnego partnera, który może wspomóc rozwój działalności nie tylko wkładem finansowym, ale poprzez barter lub usługi logistyczne, techniczne i merytoryczne. Wsparcie ze strony darczyńców miałoby być celowe, bowiem Fundacja może przyjmować darowizny tylko na cele zbieżne z celami zapisanymi w naszym statucie. Intencją tego partnerstwa miałoby być jak najefektywniejsze dotarcie do odpowiednich grup odbiorców, beneficjentów projektu oraz organizacja przedsięwzięć jak najbardziej interesujących dla uczestników.

PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

Partnerstwo ze szkołami jest jednym z kluczowych dla działalności projektów. Dzięki współpracy z kierownictwem szkół, pedagogami oraz samorządami uczniowskimi pragniemy wypracować proces pozwalający zapewnić udział zainteresowanych uczniów w naszych konferencjach i innych projektach Mamy nadzieję, że kierownictwo kwidzyńskich placówek zdecyduje się na wsparcie logistyczne i organizacyjne naszej organizacji. Pokładamy wiarę, że w Kwidzynie wszystkim szkołom w niedalekiej przyszłości przyświecać będzie tytuł „Przedsiębiorczej Szkoły”.

PARTNERZY AKADEMICCY

Partnerstwo z podmiotami ze środowiska akademickiego zapewni przybliżenie uczniom szkół systemu akademickiego, specjalistycznych programów studiów, możliwości pracy po studiach i wiedzę. Fundacja podejmuje współpracę z uczelnią publiczna i uczelnią prywatną z trójmiasta. Najważniejszym celem tej kooperacji jest przekazanie wiedzy uczestnikom konferencji.

WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI

Do zaangażowania w działalność Fundacji zapraszamy również młodych, ambitnych i chętnych do zdobywania lub przekazania doświadczeń uczniów szkół, studentów, a także absolwentów studiów. Wartością dodaną dla wolontariuszy pracujących przy projektach jest unikalne doświadczenie, które pozwoli odważnie stawiać pierwsze kroki na studiach, np. podejmując angaż w różnych organizacjach studenckich albo motywowanie się chęcią zrobienia czegoś dla innych. Właśnie takie organizacje potem otwierają furtki do kolejnych środowisk i rozwoju swoich kompetencji.

Jakie płyną korzyści z wolontariatu?

 • - Tworzenie czegoś wyjątkowego
 • - Zbieranie doświadczenia i poznanie tajników pracy w różnych obszarach
 • - Wpis do CV
 • - Nawiązanie wartościowych kontaktów
 • - Darmowe uczestnictwo w szkoleniach fakultatywnych
 • - Zniżki dla członków fundacji dzięki współpracy fundacji z różnymi podmiotami
 • - Doroczna impreza integracyjna dla wolontariuszy fundacji
 • - Możliwość spotkań z mentorami
 • - Referencje dotyczące działalności wolontariuszy • Jakie istnieją główne możliwości wsparcia Fundacji?
  Podstawowe drogi współpracy z innymi podmiotami prawnymi na płaszczyźnie współrealizacji czy współfinansowania projektów jakie posiadają organizacje pozarządowe to umowy darowizny, umowy o współpracy, umowy o sponsoring oraz umowy barterowe. Nasza organizacja nie posiada statusu fundacji z działalnością gospodarczą co wyklucza finansowanie projektów przy pomocy umów sponsoringowych. Droga, którą obraliśmy na pierwsze lata zakłada w modelu działalności, że kluczowymi partnerami fundacji mogą zostać podmioty chcące udzielić darowizny na rzecz realizacji naszych celów statutowych. Traktujemy to jako krok milowy pozwalający nam rozwinąć skrzydła. Krok który pozwoli efektywniej wdrażać opracowane już koncepcje i realizować wszystkie składowe organizacji konferencji począwszy od produkcji listów i zaproszeń, ulotek informacyjnych, przez promocję wydarzenia, obsługę logistyczną, koordynację współpracy ze szkołami po obsługę techniczną, technologiczną imprez czy nawet transport prelegentów, a także sporządzanie relacji foto-video, aż po pozyskania partnerów i prelegentów oraz codzienne funkcjonowanie fundacji.